Faglig sparring, uden at det handler om sager

Artikler

Her finder du en liste over de artikler, personer hos Schebye Jacobsen er forfatter eller medforfatter til:

"Det blev ikke rigtigt bedre..." og "Det er en om´er... " om godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevisloven
af Trine Binett Jørgensen og Pernille Backhausen
Advokaten nr. 12, 2004 og Advokaten nr. 5, 2006

"Ulovligt tilvejebragte beviser i civile retssager"
af Martin Gräs Lind
Ugeskrift for Retsvæsen 2004 B, s. 85

"Persondataloven og TV-overvågningsloven - gennemtænkt sammenspil?"
af Martin Gräs Lind
www.rettid.dk, februar 2003

"Refusion for lønmodtagerkrav ved virksomhedsoverdragelse"
af Arvid Andersen
Juristen nr. 6, 2001, s. 217

"Konkursregulering med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold"
af Bo Lauritzen
Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, s. 504

"Mere om overtagelse af kollektive overenskomster ved virksomhedsoverdragelse"
af Ulla Jacobsen & Karen-Margrethe Schebye
Ugeskrift for Retsvæsen 2000 B, s. 297

"Konstitution af advokater i landsretten"
af Bo Lauritzen
Advokaten nr. 1, 2000, s. 15

"Kan filialer af udenlandske selskaber tages under selvstændig konkursbehandling her i landet?"
af Bo Lauritzen
Fuldmægtigen nr. 8, 1999, s. 110

"Forrentning af privilegerede krav"
af Bo Lauritzen
Advokaten nr. 6, 1999, s. 117