Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Foreninger

Der findes ikke nogen samlet lov, der regulerer foreningers retsforhold. Reglerne skal udledes af en række forskellige love, der ikke har som hovedformål at regulere foreningsspørgsmål. Hertil kommer, at reguleringen i høj grad sker gennem uskrevne principper udviklet i retspraksis.

Der gælder på den ene side særregler for fag- og arbejdsgiverforeninger, andelsboligforeninger, grundejerforeninger, velgørende organisationer og erhvervsdrivende foreninger. På den anden side er der regler og foreningsretlige principper, som er fælles for alle disse foreningsformer, eksempelvis retten til navn og muligheden for medlemseksklusion.

Det kan vi hjælpe med

SJ Law rådgiver i spørgsmål om og med tilknytning til foreninger. Vores primære kompetence relaterer sig til ikke-erhvervsorienterede foreninger, der har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gennemførelse af fusioner, udarbejdelse og revision af vedtægter, fortolkning af vedtægter, ledelse af generalforsamlinger og medlemseksklusion er eksempler på områder, hvor vi har hjulpet foreninger. Både i form af generel rådgivning og i forbindelse med retssager.

Mere at vide

Du er velkommen til at kontakte advokat Karen-Margrethe Schebye  og få mere at vide.