Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Ligestilling

Forskelsbehandling i løn, ansættelsesvilkår samt muligheder for avancement. Og opsigelse på grund af graviditet. Det er nogle af de indlysende eksempler på manglende ligestilling. Men begrebet rækker meget længere.

Kravet om ligestilling gælder nemlig ikke kun mellem kønnene. Det kan også handle om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, religion og politisk overbevisning.

SJ Law har været involveret i talrige sager ved både de danske domstole og EF-Domstolen, og har derfor en stor viden på området. Vi kan også rådgive om den seneste udvikling i retspraksis, fordi vi selv er med til at skabe og fastslå den.

Denne viden udvikler og benytter vi både i rådgivningen – og i behandlingen af konkrete sager. Samtidig deltager vi i undervisningsaktiviteter,  hvor vi er med til at udbrede kendskabet til reglerne på ligestillingsområdet. Det gælder for eksempel rettigheder og pligter ved graviditet og adoption.

Mere at vide

Du er velkommen til at kontakte advokat Karen-Margrethe Schebye og få mere at vide.