Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Konkursbegæringer - Lønmodtager

HAR DU LØN, FERIEGODTGØRELSE (FERIEPENGE) ELLER ANDRE LØNANDELE TIL GODE?


Så kan indlevering af en konkursbegæring være det rette skridt, hvis du forgæves har forsøgt at inddrive kravet hos din arbejdsgiver.

Vi hjælper gerne med at vurdere, om indlevering af en konkursbegæring er det rette skridt, og hvis det er det, indleverer også gerne begæringen på dine vegne.

Vi kan udarbejde en konkursbegæring for dig, eller du kan selv udfylde en blanket fra Sø- og Handelsrettens hjemmeside. Blanketten kan du hente ved at klikke her. Hvis du vælger selv at udfylde blanketten hos Sø- og Handelsretten, skal du blot printe den ud, skrive den under og sende den til os sammen med følgende:

  • kopi af grundlaget for krav i form af din ansættelseskontrakt, lønsedler eller lignende
  • kopi af eventuel korrespondance med din arbejdsgiver om kravet

Derudover bedes du oplyse om din arbejdsgivers økonomiske forhold, hvis du har nogenlunde kendskab til disse. Hvis du ikke har kendskab til disse, bedes du oplyse dette.

Før indlevering af en konkursbegæring skal der tages stilling til, om dit krav er berettiget, og hvor stort kravet i så fald er. Derefter skal der tages stilling til, om betingelserne for at få afsagt konkursdekret over din arbejdsgiver er til stede, hvilket på grund af retspraksis er vigtigt, da din arbejdsgiver kan rejse et krav om erstatning mod dig, hvis indleveringen af konkursbegæringen er uretmæssig. Den seneste dom herom er afsagt af Højesteret (U.2011.596H) og er refereret på vores hjemmeside - klik her for at komme til referatet.

Når en konkursbegæring indleveres, skal der betales 750 kr. i retsafgift til Skifteretten for behandlingen af begæringen. Retsafgiften skal du selv betale.

Hvis vi indleverer en konkursbegæring på dine vegne, omfatter vores bistand også deltagelse i mødet i Skifteretten, hvor konkursbegæringen skal behandles. Din arbejdsgiver vil også være til stede ved dette møde, hvor der skal tages stilling til, om kravet er berettiget, og hvor din arbejdsgiver får mulighed for at dokumentere, om kravet kan betales med det samme. Hvis kravet findes berettiget og, hvis det ikke kan betales med det samme, vil Retten afsige konkursdekret og udpeger en kurator. Hvis konkursdekret afsiges, sørger vi for at anmelde dit krav i konkursboet og overfor Lønmodtagernes Garantifond. 

Vores bistand er som udgangspunkt dækket af konkursboets aktiver.

Vil du høre nærmere, har du spørgsmål, eller ønsker du vores bistand, kan du kontakte:

Advokat Bo Lauritzen på e-mail bla@sjlaw.dk eller på direkte telefon 33 97 97 08