Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Konkursbegæringer - Generelt

HAR DE PENGE TIL GODE?


Så kan indlevering af en konkursbegæring være det rette skridt, hvis De forgæves har forsøgt at inddrive Deres tilgodehavende.

Vi hjælper gerne med at vurdere, om indlevering af en konkursbegæring er det rette skridt og i bekræftende fald, indleverer vi gerne begæringen på Deres vegne.

Før indlevering af en konkursbegæring skal der tages stilling til Deres kravs berettigelse og størrelse. 

Derefter skal der tages stilling til, om betingelserne for afsigelse af konkursdekret er til stede, da der i modsat fald er retspraksis på, at uretmæssig indlevering af en konkursbegæring kan medføre et krav om erstatning mod Dem fra skyldner. Den seneste dom herom er afsagt af Højesteret (U.2011.596H) og er refereret på vores hjemmeside - klik her for at komme til referatet.

Vi kan udarbejde en konkursbegæring for Dem, eller også kan De selv udfylde en standard konkursbegæring, som De kan hente på Sø- og Handelsrettens hjemmeside eller ved at klikke her.

Måtte De ønske vores bistand til at vurdere, om en konkursbegæring er det rette skridt, bedes De i en e-mail fremsende/oplyse følgende:

  • Kopi af grundlaget for Deres krav i form af f.eks. en skriftlig aftale Dem og skyldner imellem, en ordrebekræftelse eller andet,

  • Kopi af udstedt(e) faktura(er),

  • Kopi af eventuel korrespondance med skyldner om kravet,

  • Oplysninger om skyldners identitet med angivelse af CVR-nummer og adresse,

  • Oplysninger om skyldners økonomiske forhold, såfremt disse er nogenlunde bekendt

Når en konkursbegæring indleveres, skal der betales 750 kr. i retsafgift til Skifteretten for behandlingen af begæringen. Retsafgiften skal De selv betale.

Hvis vi indleverer en konkursbegæring på Deres vegne, omfatter vores bistand også deltagelse i mødet i Skifteretten, hvor konkursbegæringen skal behandles. Skyldner vil også være til stede ved dette møde, hvor der skal tages stilling til, om kravet er berettiget. Skyldner får på mødet mulighed for at dokumentere, om kravet kan betales med det samme. Hvis kravet findes at være berettiget og, hvis skyldner ikke kan betale, afsiger Retten konkursdekret og udpeger en kurator. Hvis konkursdekret afsiges, sørger vi for at anmelde dit krav i konkursboet.

Vores bistand er som udgangspunkt dækket af konkursboets aktiver.

Har De spørgsmål, eller måtte ønske vores bistand, er De velkommen til at kontakte:

Advokat Bo Lauritzen

e-mail: bla@sjlaw.dk

Direkte telefon: 33 97 97 08