Viden skal deles

Beregning af fratrædelsesgodtgørelse for tjenestemænd

Beregning af fratrædelsesgodtgørelse for tjenestemænd Dom af 13. november 2001, Retten i Tårnby, sag BS 1-33/2001

Under sagen var det omtvistet, om en tjenestemand ansat i en kommune havde krav på, at en aftalt fratrædelsesgodtgørelse på 7 måneders løn skulle beregnes således, at månedslønnen blev opgjort inklusiv værdien af tjenestemandspension. Aftrædelsen var blevet forhandlet mellem de respektive organisationer. Ved den endelige accept af forliget præciserede tjenestemandens advokat, at godtgørelsen skulle udmåles i forhold til bruttolønnen inklusiv arbejdsgiverens pensionsbidrag. Arbejdsgiveren forstod dette således, at bruttolønnen skulle beregnes inklusiv pensionsbidraget af et månedligt pensionsbærende løntillæg som tjenestemanden oppebar ved siden af sin grundløn og reagerede ikke over for præciseringen.

Retten lagde til grund, at tjenestemandsansættelse ikke afviger i en sådan grad fra overenskomstansættelse, at dette kan udelukke, at beregningen af en aftalt fratrædelsesgodtgørelse for tjenestemænd ikke skal beregnes i overensstemmelse med Højesterets dom UfR 1994.907 vedrørende fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Efter rettens opfattelse udelukkede det forhold, at tjenestemandspensionen er en tilsagnspension, heller ikke, at værdien af pensionen kunne beregnes og indgå i godtgørelsen. På dette grundlag tog retten tjenestemandens påstand om, at værdien af tjenestemandspensionen svarende til 15% af den faste månedsløn skulle medregnes ved opgørelsen af fratrædelsesgodtgørelse til følge.Spørgsmål i forbindelse med dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen.