Viden skal deles

20-12-2002

Højesteretsdom om opsigelse begrundet i graviditetsfremmende foranstaltninger

12-11-2002

Værneting og lovvalg i forbindelse med aktieoptioner

31-10-2002

Anciennitetshensyn ved afskedigelser indenfor staten

22-10-2002

Principiel kendelse om adgangen til at se ansattes private e-mails

05-09-2002

Interessant dom fra Sø- og Handelsretten om funktionærlovens § 2b

14-08-2002

Principiel Højesteretsdom om godtgørelsesniveauet i ligebehandlingssager

10-07-2002

Dom om injurierende udtalelser fremsat via e-mail

28-06-2002

Højesteret fastslår i principiel dom om spørgsmålet, at vurderingen af en opsigelses saglighed efter funktionærlovens § 2b alene skal ske ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet

28-06-2002

Sø- og Handelsretten tilkender i principiel afgørelse godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 i forbindelse med opsigelse

23-5-2002

Principiel Højesteretsdom om nægtelse af privilerium til nærstående ægtefæller

07-05-2002

Overtrædelse af parthøringsreglerne og helbredsoplysningsloven var ikke nok til at tilkende kompensation eller godtgørelse

26-03-2002

Gentagne påtaler og en skriftlig advarsel var ikke tilstrækkelig til en saglig opsigelse

07-03-2002

Dom om konsekvenserne af en medarbejders private brug af e-mail og internet på arbejdspladsen

27-2-2002

Ny dom om aktieoptioner

30-01-2002

Afskedigelse på grund af alder var urimelig

03-01-2002

Ny afgørelse dømmer arbejdsgiver til at betale både bøde og erstatning for i en e-mail blandt andet at have kaldt en faglig medarbejder "grim, vammel og fascistsvin"