Viden skal deles

Ny afgørelse dømmer arbejdsgiver til at betale både bøde og erstatning for i en e-mail blandt andet at have kaldt en faglig medarbejder ´grim, vammel og fascistsvin

En dom afsagt den 21. december 2001 af Retten i Holstebro fastslår, at der er grænser for, hvad man som faglig medarbejder skal lægge øre til.

I sagen, som blev ført af Schebye Jacobsen på vegne af et fagforbund som mandatar for en faglig sekretær, blev en arbejdsgiver idømt 8.000 kr. i erstatning for i en e-mail at have fremsat injurierende ytringer overfor den faglige sekretær.Samtidig blev arbejdsgiveren idømt straf efter Straffelovens § 267 med 10 dagbøder á 250 kr. med forvandlingsstraf på 10 dages fængsel. Endvidere blev udtalelserne "ulækre fede svin, rundstykkeædende monster med solbærsyltetøj, grim, vammel og fascistsvin" kendt ubeføjet i medfør af Straffelovens § 273, stk. 1.

Dommen viser, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig af ondskabsfulde ytringer overfor andre mennesker. Det gælder også selv om ytringerne er formuleret i en e-mail, og uanset hvor stor udbredelse de ærefornærmende ord og sigtelser har fået.Udtalelserne var afsendt pr. e-mail, og det var tilstrækkeligt for at arbejdsgiveren kunne straffes, at han måtte forvente, at e-mailen også kunne komme andre til kundskab.

Schebye Jacobsen er af den opfattelse, at selv om en e-mail udelukkende kan forventes at komme den injurierede til kundskab, eller krænkelserne mundtligt bliver udtalt direkte overfor den injurierede, bør resultatet være det samme.Straffelovens injuriebestemmelse er også tiltænkt at sætte grænser for, hvad man må udtale direkte overfor en anden, selv om udtalelserne ikke bliver udbredt. Man taler i den strafferetlige teori om æresfølelsen som en social, men også som en psykologisk faktor.Afgørelsen fra Holstebro kan muligvis bane vejen for andre sager, hvor medarbejdere i faglige organisationer, ansatte i virksomheder eller andre udsættes for æresfornærmende ord eller sigtelser via e-mail.

Kontakt advokatfuldmægtig Martin Gräs Lind, såfremt du ønsker yderligere informationer om emnet.