Viden skal deles

Principiel kendelse om adgangen til at se ansattes private e-mails

Københavns Byret afsagde den 17. oktober 2002 en kendelse vedrørende en arbejdsgivers adgang til de ansattes e-mails.

Sagens omstændigheder var følgende:Medarbejderne var via en personalehåndbog orienteret om, at edb-materiel kun måtte anvendes erhvervsmæssigt. Efter afskedigelsen af en gravid medarbejder, ønskede arbejdsgiveren adgang til at åbne og gøre sig bekendt med indholdet af en række nærmere angivne private e-mails, som den ansatte havde sendt under ansættelsen.

Byretten lagde til grund, at de pågældende e-mails var omfattet af straffelovens § 263, og at arbejdsgiveren ikke havde adgang til at råde over disse. Da byretten ikke fandt, at de pågældende e-mails havde betydning for ligebehandlingssagens udfald, blev begæringen ikke taget til følge. Det kan i den forbindelse bemærkes, at arbejdsgiveren ikke kendte indholdet af de pågældende e-mails, og derfor ikke kunne påvise, at de ville få betydning for sagen.

Ønsker du yderligere information om sagen, kan du rette henvendelse til advokat Bo Lauritzen.