Viden skal deles

15-12-2003

Ikke godtgørelse efter erstatningsansvarslovens ! 26 i sag om det psykiske arbejdsmiljø

10-12-2003

Forslag til lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold

28-11-2003

Ansættelsesbevislovens anvendelse på korte ansættelsesforhold

30-11-2003

Arbejdsgiver bundet af pensionstilsagn

23-10-2003

Frifindelse af bestyrelse - herunder medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem - for bestyrelsesansvar

21-10-2003

Tilsidesættelse af overenskomstaftale med henvisning til EU-retten

11-10-2003

Afskedigelse af ansatte med tillidshverv

09-10-2003

Afkald på fratrædelsesgodtgørelse i en opsigelsessituation

11-09-2003

Erstatning på kr. 50.000 til elev i sag om psykisk chikane

29-08-2003

Principiel dom om aktieoptioner

25-08-2003

Organisation frifundet for rådgiveransvar

19-08-2003

Ikke ret til fuld løn under fædreorlov

12-08-2003

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven til gravid kvinde, der ikke blev indkaldt til lønforhandling

01-07-2003

Godtgørelse for mangelfuld ansættelseskontrakt i kort ansættelsesfohold samt flere godtgørelser for flere overtrædelser af loven i det samme ansættelsesforhold

01-07-2003

Hvem bærer risikoen for lange ventetider hos speciallæger?

17-06-2003

Ikke krav på feriegodtgørelse af aktieoptioner

12-06-2003

Kan der indgås aftale om en gensidig prøvetid på 14 dage i prøvetiden, eller er det i strid med funktionærloven?

04-06-2003

Bortvisning for overtrædelse af retningslinjer for brug af internet var berettiget

06-05-2003

Nyt godtgørelsesniveau i ligebehandlingssager

23-04-2003

Godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b i en særlig bortvisningssituation

09-04-2003

Prikkerunde - hvem er det rimeligt at vælge?

03-04-2003

Uansøgt afskediget tjenestemand måtte vente næsten 5 år på at få pension i anledning af afskedigelsen

26-03-2003

Tilsidesættelse af tilbagekøbsklausul vedrørende medarbejderaktier

17-03-2003

Funktionær, der blev bortvist på grund af privat brug af e-mail og internet på arbejdspladsen, tilkendt ersatning

24-02-2003

Opsigelse saglig på grund af videresendelse af e-mail med diskriminerende indhold

18-02-2003

Fratrædelsesaftaler i det offentlige

10-02-2003

To lærere frifundet for vold mod elev

07-02-2003

Højesteret har afsagt 2 domme vedrørende funktionærers retsstilling ved manglende genindstrædelse i ansættelsesforholdet i forbindelse med ophør af en lovlig arbejdskonflikt