Viden skal deles

Prikkerunde – hvem er det rimeligt at vælge?

Er det i en rationaliseringssituation rimeligt at opsige een medarbejder, når en anden medarbejder har tilbudt at fratræde i stedet? Dette spørgsmål var temaet i en sag for Retten i Svendborg, hvor Schebye Jacobsen repræsenterede den opsagte medarbejder.

I forbindelse med en større fyringsrunde tilkendegav A, at der skulle opsiges en medarbejder i hver afdeling. Meddelelsen blev givet til virksomhedens tillidsrepræsentanter, der samtidig blev bedt om at komme med eventuelle alternativer til fyringer. Tillidsrepræsentanterne blev bedt om at orientere deres medlemmer og herefter mødes med ledelsen den følgende dag for at drøfte situationen på ny.Efter et møde med HK-erne blev HK's tillidsrepræsentant kontaktet af en medarbejder i økonomiafdelingen. M tilkendegav, at hun var villig til at være den, der blev opsagt i hendes afdeling, da hun havde en alder, hvor hun kunne gå på efterløn.På et møde med ledelsen senere samme dag oplyste tillidsrepræsentanten A om M's beslutning. Ledelsen tilkendegav imidlertid, at man ikke ønskede at opsige M, men derimod en anden medarbejder i økonomiafdelingen, F.Der blev ikke fra A's side tilkendegivet noget om baggrunden for denne beslutning.Byretten fremkom efter domsforhandlingen med en tilkendegivelse, hvorefter opsigelsen af F ikke var rimelig, men i strid med funktionærlovens § 2 b.I sin afgørelse fremhæver byretten følgende forhold:

· A havde et driftsmæssigt begrundet rationaliseringsbehov, der nødvendiggjorde en opsigelse i økonomiafdelingen.

· A havde tilkendegivet, at man var positivt indstillet overfor alternative forslag fra medarbejderne til de varslede opsigelser.

· A fik meddelelsen om, at M var villig til at lade sig opsige inden opsigelsen af F blev meddelt.

· F var en kvalificeret medarbejder, der aldrig havde modtaget påtaler eller advarsler.

· A havde ikke påvist forhold, der sandsynliggjorde, at F ikke fortsat kunne varetage opgaverne i økonomiafdelingen, herunder de opgaver M varetog.

Afgørelsen er et eksempel på, at bevisbyrden for opsigelsens rimelighed i det konkrete tilfælde blev "væltet over på" arbejdsgiveren. Det var således op til A at dokumentere, at en opsigelse af netop F var nødvendig, når M havde tilbudt at lade sig opsige.Tilkendegivelsen fra Retten i Svendborg er afgivet den 13. marts 2003.

Ønsker du yderligere oplysninger om sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Trine Binett Jørgensen.