Viden skal deles

22-12-2004

Godtgørelse tilkendt efter ligebehandlingsloven for opsigelse under børnepasningsorlov

22-12-2004

Anciennitetshensyn ved afskedigelser indenfor det offentlige

07-12-2004

Administrerende direktørs lønkrav anset for priviligeret

24-11-2004

Højesterets dom i Intel-sagen

18-11-2004

Fratrædelsesaftaler i det offentlige

18-11-2004

Højesterets dom om urimelig afskedigelse

05-11-2004

Lønmodtager berettiget til at anlægge sag om godtgørelse for uberettiget opsigelse ved de almindelige domstole

07-10-2004

Kompensation på kr. 100.000 for mangelfuld partshøring

01-10-2004

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 9 måneders løn

29-09-2004

Ny bekendtgørelse på ansættelsesbevisområdet øger usikkerheden

20-09-2004

Godtgørelse for opsigelse begrundet i afslutning af uddannelse

23-08-2004

Godtgørelse til lønmodtager opsagt i strid med deltidsloven samt ikrafttræden af ny bekendtgørelse til ansættelsesbevisloven

19-08-2004

Højesteretsdom om bevisbyrdereglen i ligebehandlingslovens § 16, stk. 4.

19-08-2004

Sygemeldinger til andre end arbejdsgiveren

10-08-2004

Erstatnings- og godtgørelseskrav i en bortvisningssag

05-08-2004

Efterbetaling af lønforskel og godtgørelse for afskedigelse i strid med ligelønsloven

05-08-2004

Ingen erstatning til elev i sag om psykisk chikane

09-07-2004

Gensidigt forlænget varsel i prøvetiden

01-07-2004

Godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevisloven

22-06-2004

Chefredaktør anset for omfattet at lønprivilegiet

16-06-2004

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 12 måneders løn

08-06-2004

Refusion af sygedagpenge

14-5-2004

Stillingsændring fra områdeansarlig til kasseassistent var væsentlig

06-05-2004

Er en handelsskole omfattet af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler?

28-04-2004

Lønmodtager var uberettiget til at ophæve sit ansættelsesforhold på grund af det psykiske arbejdsmiljø

23-04-2004

Anerkendelse af retten til tjenestefrihed i weekenden og på søn- og helligdage

16-04-2004

Aftalt ansættelsesområde for tidligere statstjenestemænd

13-04-2004

Afskedigelse bedømt efter ligebehandlingslovens regler om delt bevisbyrde

01-04-2004

Diskretionær afskedigelse af tjenestemand berettiget

11-03-2004

To nye højesteretsafgørelser om aktieløn

09-03-2004

Indhentelse af kreditoplysninger ved ansættelse

09-03-2004

Godtgørelse efter lov om arbejdstagers opfindelser

27-02-2004

Arbejdsgiver forpligtet til at omplacere gravid medarbejder

20-02-2004

Faglig organisation klageberettiget efter byggeloven

12-02-2004

Praksisændring i forhold til medarbejderes hæftelse for firmakreditkort

04-02-2004

Aftale om ansættelsesområder for tjenestemænd fortolket i overensstemmelse med mangeårig praksis

29-01-2004

Landsretten stadfæster frifindelse af to lærere for vold

29-01-2004

Ændring af ferieloven

16-01-2004

Disciplinær afskedigelse af tjenestemand uberettiget

14-01-2004

Fuld løn under udvidet barselsorlov

08-01-2004

Bonus og feriepenge under udstationering