Viden skal deles

Aftalt ansættelsesområde for tidligere statstjenestemænd

En dom fra Østre Landsret af 6. april 2004 har statueret, at en aftale om ansættelsesområde for tidligere statstjenestemænd ikke var til hinder for, at disse medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse blev overført til et selskab uden for ansættelsesområdet.  

Schebye Jacobsen førte sagen for Dansk Metal, IT & Tele for to medlemmer.

Sagens omstændigheder
Tjenestemændene var oprindeligt ansat i to statsvirksomheder. Da disse blev privatiseret, opgav medarbejderne statstjenestemandsansættelsen og overgik til ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. 

Efter privatiseringen blev der indgået aftale mellem tjenestemændenes forbund og den koncern, hvori den privatiserede virksomhed indgik, om ansættelsesområdet. Ansættelsesområdet for de to tidligere statstjenestemænd var overenskomstdækkede koncernselskaber.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af nogle aktiviteter fra et selskab blev blandt andet ansættelsesforholdene for de to tidligere statstjenestemænd overført til et selskab uden for koncernen. De tidligere statstjenestemænd anførte herefter, at der forelå en krænkelse af det aftalte ansættelsesområde. 

Fra koncernens side blev det blandt andet fremført, at ”ansættelsesområdet” var fulgt med over i det ny selskab sammen med arbejdsopgaverne i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven, og at der derfor ikke var sket en krænkelse heraf.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret fastslår indledningsvis, at de tidligere statstjenestemænd efter opgivelsen af statstjenestemandsansættelsen fortsat var omfattet af de tjenestemandsretlige regler om ansættelsesområde. 

Herefter fremhæver landsretten, at der ikke var indgået aftale med medarbejderne i forbindelse med to tidligere skift i aktionærkredsen for moderselskabet samt, at der ikke skete ændringer i løn- og ansættelsesvilkår eller i arbejdsopgaver ved overførslen til det ny selskab uden for koncernen. 

På dette grundlag fandt landsretten ikke, at overførslen krænkede ansættelsesområdet for de tidligere statstjenestemænd. 

Schebye Jacobsens bemærkninger
Skift i aktionærkredsen for moderselskabet påvirkede ikke ansættelsesområdet, da dette var defineret som overenskomstdækkede koncernselskaber. Det er derfor vanskeligt at følge landsrettens argumentation om, at skift i aktionærkredsen skulle have betydning for forståelsen af aftalerne om tjenestemændenes ansættelsesområde. 

Dommen må forstås således, at den konkrete aftale om et ansættelsesområde ikke var til hinder for overførsel af ansættelsesforholdene til et selskab uden for ansættelsesområdet, da overførslen skete sammen med arbejdsopgaverne ved en virksomhedsoverdragelse.

Schebye Jacobsen er ikke overbevist om rigtigheden af Østre Landsrets dom. 

Østre Landsrets dom er afsagt den 6. april 2004, og det er endnu ikke afgjort om dommen ankes til Højesteret.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen 

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til Henriette Svankjær