Viden skal deles

Artikel om nye regler i lov om Lønmodtagernes Garantifond

 Klik ikonet for at downloade artiklen

Nye regler i lov om Lønmodtagernes Garantifond giver lønmodtagere mulighed for at opnå dækning under arbejdsgiverens betalingsstandsning, selv om de fortsat udfører arbejde. 
 

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (LG), der med virkning for betalingsstandsninger, der bliver anmeldt den 7. oktober 2005 og senere, indebærer, at LG vil være forpligtet til under betalingsstandsningen at dække løn mv. til de ansatte, selv om virksomheden fortsat er i drift. Lovændringen, der bryder med den vante forestilling om garantiens funktion, implementerer direktiv 2002/74/EF som ændrer det oprindelige løngarantidirektiv 80/987/EØF. 

Advokat Bo Lauritzen har i vedhæftede artikel beskrevet lovændringerne og de umiddelbare konsekvenser heraf.

 Klik ikonet for at downloade artiklen

Eventuelle spørgsmål eller henvendelse i øvrigt om artiklen kan rettet til advokat Bo Lauritzen