Viden skal deles

Godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevissager hvor lønnen er meget lav

U1997.1702H fastlagde retningslinjerne for godtgørelsesniveauet i sager om overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Det fremgår heraf, at i de tilfælde hvor manglerne ved ansættelsesbeviset har haft konkret betydning, skal der udmåles en godtgørelse på kr. 10.000. 

Efter den på daværende tidspunkt gældende bekendtgørelse nr. 417 af 23. juni 1993 kunne der maksimalt udmåles en godtgørelse svarende til 26 ugers løn. 

Godtgørelsesniveauet er efterfølgende ændret i bekendtgørelse nr. 941 af 16. september 2004. 

Det følger heraf, at

”godtgørelsen, der for den enkelte lønmodtager ikke kan overstige 13 ugers løn, fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder, herunder om manglen har haft konkret betydning for lønmodtageren. Hvis manglen er undskyldelig, hvilken for eksempel kan være tilfældet ved førstegangsovertrædelser, og manglen i øvrigt ikke har haft konkret betydning for lønmodtageren, kan godtgørelsen endvidere højst udgøre 1.000 kr.”

Som det fremgår af vores omtale i nyhedsbrev af 22. august 2005, er der meget der tyder på, at godtgørelsesniveauet fra U1997.1702H i dag stort set er opretholdt fra domstolenes side.

Det nedsatte godtgørelsesniveau i bekendtgørelse nr. 941 har dog haft betydning i de sager, hvor lønmodtagerens løn er så lav, at 13 ugers løn overstiger kr. 10.000.

I tre sådanne sager har der for byretten været nedlagt påstand om 13 ugers løn. Og i alle tre tilfælde fandt retten, at det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis havde haft konkret betydning for lønmodtageren. 

I den første sag fra Retten i Aalborg svarede 13 ugers løn til 9.927,19 kr. Retten fastsatte her godtgørelsen til skønsmæssigt kr. 9.000. I den anden sag fra Retten i Randers bestemte retten, at lønmodtageren havde krav på en godtgørelse svarende til 13 ugers løn eller kr. 5.687,50 kr. Og i den tredje sag fra Retten i Herning blev lønmodtageren tilkendt en godtgørelse på kr. 6.000 i en situation, hvor 13 ugers løn svarede til kr. 6.301,43.

Det kan på baggrund heraf konstateres, at i de tilfælde hvor 13 ugers løn udgør mindre end kr. 10.000, vil domstolene udmåle en godtgørelse så tæt på kr. 10.000 som muligt.

Spørgsmål til sagerne kan rettes til advokatfuldmægtig Kathrine Kirk Muff og Michael Klejs Pedersen 

Dommene kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Tine Svarre