Viden skal deles

Direktørs lønkrav delvist fortrinsberettiget

Vestre Landsret har taget stilling til, hvordan en direktørs lønkrav var stillet i en konkurssituation efter, han havde arbejdet under den forudgående betalingsstandsning.

Sagens omstændigheder

Et aktieselskab trådte i betalingsstandsning den 24. februar 2004. Det beskikkede tilsyn opsagde og hjemsendte straks selskabets direktør. Direktøren blev efterfølgende fritstillet den 26. marts 2004.

Da selskabet senere blev taget under konkursbehandling, påstod direktøren, at hele hans tilgodehavende - løn for tiden før og under suspensionen samt erstatning for tiden efter fritstillingen - var fortrinsberettiget efter konkurslovens § 94. Konkursboet mente, at hele direktørens krav var simpelt efter konkurslovens § 97. 

Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret slog fast, at kravet for tiden forud for betalingsstandsningen var simpelt. Det blev yderligere fastslået, at kravet for perioden fra direktøren blev hjemsendt og frem til fritstillingen den 26. marts 2004 var fortrinsberettiget efter konkurslovens § 94, mens kravet på erstatning efter fritstillingen var simpelt.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Den personkreds, der ikke er omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95, kan være berettiget til dækning i arbejdsgiverens konkursbo på § 94-niveau for krav, der vedrører en betalingsstandsningsperiode. Ud over direktører kan der være tale om nærstående eller konsulenter, freelancere m.v., der anses for selvstændigt erhvervsdrivende.

Selvom Lønmodtagernes Garantifond normalt dækker lønmodtagernes § 94-krav, vil de nævnte anmeldere få afslag, da garantien kun omfatter den personkreds, der er omfattet af lønprivilegiet. Det blanke afslag fra LG er formentlig årsagen til, at disse krav under tiden ikke forfølges over for konkursboerne, selvom der her ofte er fuld dækning til § 94-krav.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 15. december 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Anja Rønne Vilstrup

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen SJLaw@sjlaw.dk