Viden skal deles

Kan lønmodtagere gå til politiafhøring uden en advokat?

Som faglig organisation sker det af og til, at et medlem henvender sig, fordi vedkommende er blevet meldt til politiet af sin arbejdsgiver. En sådan henvendelse aktualiserer spørgsmålet om, hvordan man som organisation kan hjælpe og rådgive.

På dette punkt adskiller straffesagerne sig efter Schebye Jacobsens opfattelse sig fra de sager, man som organisation normalt sidder med. Det var baggrunden for, at vi i oktober 2005 holdt 2 velbesøgte gå-hjem møder om netop dette spørgsmål.

Konklusionen på gå-hjem møderne var, at den relevante rådgiver i forbindelse med en straffesag er forsvarsadvokaten. Og at man som organisation i første omgang kan koncentrere sig om at være støttende og bakke medlemmet op i den belastende situation, det altid er at være i politiets søgelys. Når straffesagen er afsluttet, og medlemmet – forhåbentlig – viser sig at være uskyldig, kan organisationen igen komme på banen i forhold til arbejdsgiveren med forhandling om en mulig bortvisnings berettigelse mm.

Vi vil hos Schebye Jacobsen anbefale, at en straffesag, der udspringer af et ansættelsesforhold, som udgangspunkt behandles efter følgende skabelon:

Når organisationen får kendskab til, at et medlem er blevet politianmeldt, etablerer man kontakt til en forsvarsadvokat. Samtidig rådgiver man medlemmet om, at denne ikke må tale med politiet eller lade sig afhøre uden, at forsvarsadvokaten er tilstede. Vi kan konstatere, at det ikke sjældent sker, at et medlem går alene til en politiafhøring udfra filosofien om, at ”når jeg ikke har gjort noget galt, sker der vel ikke noget ved det”. Som vi fortalte om på vores gå-hjem møder, er det imidlertid ikke altid tilfældet.

Er medlemmet blevet bortvist eller opsagt skal organisationen på sædvanligvis reklamere over for arbejdsgiveren. Her er det en god idé samtidig at opgøre medlemmets krav, da en straffesag kan trække ud, hvorfor der efterfølgende vil kunne kræves renter af medlemmets tilgodehavende.

Forsvarsadvokaten – i modsætning til organisationen - har mulighed for at få politiets dokumenter at se og gennemgå disse med medlemmet inden en afhøring. Her på kontoret går vi aldrig til en afhøring med et medlem uden, at sagen er drøftet nøje igennem på forhånd. Normalt vil organisationen også deltage i en sådan drøftelse af sagen.

Forsvarsadvokaten deltager sammen med medlemmet i afhøringen hos politiet. Under afhøringen kan advokaten deltage aktivt ved at stille afklarende spørgsmål til medlemmet, gennemgå og kommentere politiets referat af afhøringen samt opfordre politiet til at lave yderligere efterforskningsskridt.

Formålet med forsvarsadvokaten deltagelse i efterforskningsforløbet er at søge at undgå, at der bliver rejst en egentlig straffesag mod medlemmet. Og her kan vi konstatere, at det faktisk kun sjældent sker i de sager, vi er inde over fra starten.

Det tidlige møde med medlemmet og deltagelsen i efterforskningen giver også mulighed for bedre at hjælpe i de – heldigvis – få sager, hvor det konstateres, at medlemmet har begået noget strafbart. Her kan vi rådgive om fordelene ved at fremme sagen som en tilståelsessag frem for at gennemføre denne på sædvanlig vis.

Bliver der en egentlig straffesag, vil den forsvarsadvokat, der har været med i sagen hele vejen, bedre kunne bistå i retten med at tilrettelægge bevisførelsen og eventuelt indkalde andre vidner end dem, anklagemyndigheden har planlagt.

Endelig vil den advokat, der har deltaget i straffesagen, have en stor viden om sagens omstændigheder, der kan blive en fordel i en efterfølgende civil sag mod arbejdsgiveren (hvis advokat ikke har denne viden, da denne typisk ikke har været involveret i straffesagens behandling).

Som faglig organisation er det efter Schebye Jacobsens opfattelse vigtigt generelt at have en afklaret holdning til, hvordan man hjælper medlemmerne i straffesager, der udspringer af ansættelsesforhold. Ofte opstår disse sager uventet, og det er nødvendig meget hurtigt at kunne rådgive medlemmet, der måske allerede er indkaldt til en afhøring hos politiet.

Herudover er det væsentligt at få taget stilling til, om advokatbistand i en straffesag er omfattet af organisationens retshjælpsordning.

Schebye Jacobsen bistår gerne med rådgivning til organisationerne om disse spørgsmål, og her er du velkommen til at kontakte advokat Arvid Andersen eller advokat Trine Binett Jørgensen. SJLaw@sjlaw.dk