Viden skal deles

23-12-2008

Krav til udlevering af overenskomst og angivelse af arbejdstid i ansættelsesbevis

03-12-2008

Godtgørelse på 10.000 kr. for manglende ansættelsesbevis 

27-11-2008

Uberettiget at bortvise to dagplejemødre fordi deres ægtefæller ikke overholdt rygeloven

05-11-2008

Mandlig lønmodtager tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven på grund af opsigelse under fertilitetsbehandlingsforløb

23-10-2008

Minimalerstatning efter funktionærlovens § 3 til elev

15-10-2008

Ændring af lov om tjenestemandspension

15-10-2008

Fleksjobansættelse på ikke-overenskomstdækket virksomhed

15-10-2008

OK at sige ”åh, hold da kæft” til chefen

06-10-2008

Vestre Landsret udmåler en godtgørelse svarende til ca. 2 ugers løn efter ansættelsesbevisloven

06-10-2008

Rådighedsløn til tjenestemand

03-10-2008

To domme om 120-dages reglen

03-10-2008

Lønmodtager tilkendt godtgørelse på 9 måneders løn på grund af aldersdiskrimination

22-09-2008

Plancher personalegoder af Bo Lauritzen

17-08-2008

Ny arbejdsretslov

16-07-2008

Lønmodtager tilkendt 2 godtgørelser efter ansættelsesbevisloven på hver kr. 20.000

10-07-2008

Optjening af ferie med løn under barselsorlov, hvor lønmodtageren modtog barselsdagpenge

10-07-2008

En ugyldig påtaget konkurrenceklausul, i en ikke betroet stilling, blev ikke gyldig, fordi stillingen efterfølgende blev ændret til en betroet stilling

25-06-2008

Lov om arbejdsgiveres brug af jobklausuler er nu vedtaget

16-06-2008

Faglig organisation pålagt at betale erstatning for uberettiget indgivelse af konkursbegæring

16-06-2008

Kronisk hovedpine ikke anerkendt som et handicap i henhold til forskelsbehandlingsloven

02-06-2008

Godtgørelse på 6 måneders løn til gravid medarbejder, der ikke fik tilbud om ansættelse hos erhverver, der fortsatte en virksomhed efter konkurs

26-05-2008

Leder havde ret til tilsagnspension

26-05-2008

Godtgørelse på 4 ugers løn for mangelfuldt ansættelsesbevis samt to andre afgørelser om spørgsmålet

15-04-2008

Principiel dom om A-kassers erstatningsansvar

11-04-2008

Godtgørelse på kr. 20.000 for manglende ansættelsesbevis

11-04-2008

Arbejdsgivere erstatningspligtige for ydelser, der kunne være opnået af medarbejdere i det omfang overenskomstbaserede pensionsordninger var oprettet korrekt

07-04-2008

Luftkaptajner og co-piloter ikke omfattet af funktionærloven

13-03-2008

Tilkendt bod kunne videregives til medlemmerne skattefrit

13-03-2008

Overtrædelse af arbejdstidsloven

06-03-2008

Beskyttelse mod afskedigelse som følge af virksomhedsoverdragelse utilstrækkelig

06-03-2008

Østre Landsret stadfæster dom om synshandicappet, der sagligt kunne opsiges på grund af mindre fleksibilitet

25-02-2008

Forskelsbehandling af homoseksuel bagersvend

11-02-2008

Funktionærs erstatningsansvar ved manglende tiltrædelse

11-02-2008

Tilkaldevikar skulle aflønnes som månedslønnet

11-02-2008

Godtgørelse tilkendt for at afslå fastansættelse af muslimsk kvinde

04-02-2008

LG’s praksis vedrørende ferie i opsigelsesperioden underkendt

04-02-2008

Afslag på ansættelse i strid med ligebehandlingsloven

23-01-2008

Krav på bonus trods fratræden samt feriegodtgørelse heraf

18-01-2008

Beskæftigelsesministeriets forslag til lov om brug af jobklausuler

17-01-2008

Omplaceringspligt ved virksomhedsoverdragelse