Viden skal deles

Ændring af lov om tjenestemandspension

Regeringens lovprogram for det ny folketingsår indeholder blandt andet en ændring af tjenestemandspensionsloven. I Statsministerens skriftlige redegørelse til Folketinget er ændringen beskrevet som følger:

”Forslaget indebærer, at tjenestemandspensionen nedsættes, hvis pensionsmodtageren ansættes i et fleksjob og i dette oppebærer fuld løn for en nedsat arbejdsydelse. Det forslås også, at de særlige regler om tilskadekomstpension ophæves. Ændringerne betyder, at vilkårene for tjenestemænd på disse områder tilpasses de vilkår, der gælder for andre medarbejdere på arbejdsmarkedet.”

Navnlig de ændrede regler om tilskadekomstpension kan indebærer en væsentlig forringelse for tjenestemændene.

Schebye Jacobsen vil vende tilbage, når et eventuelt lovforslag foreligger.