Viden skal deles

Mulighedserklæring

Fra 5. oktober 2009 får arbejdsigvere mulighed for at bede om en ny form for lægeerklæring, Lægeerklæringen kaldes "Mulighedserklæringen". Samtidig udgår den nuværende lægeerklæring - "Uarbejdsdygtighedserklæringen".

Der kan læses mere om erklæringen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside på følgende link:

http://www.ams.dk/Reformer-og-indsatser/Indsatser/Sygedagpengeopfolgning.aspx.

Schebye Jacobsen vil gennemgå såvel formularen som vejledningen og udsende kommentarer til dette materiale snarest muligt. Det er vigtigt for de lønmodtagere, der i den kommende tid anmodes om at fremsende dokumentation for sygefravær, at sikre sig, at der er overensstemmelse mellem den erklæring, der anmodes om og den erklæring, som afgives, hvis der er tvivl om, hvilken erklæring arbejdsgiveren ønsker udstedt.”