Viden skal deles

De nye regler om rekonstruktion i konkursloven

De nye regler om rekonstruktion i konkursloven er sat i kraft med virkning fra 1. april 2011. Det kan i den forbindelse nævnes, at Konkurslovrådet er påbegyndt arbejdet med at revidere konkurslovens regler om lønmodtagernes retsstilling, herunder behandlingen af lønmodtagerkrav under arbejdsgiverens rekonstruktion.

SJ Law modtager gerne oplysninger om særlige problemstillinger, der måtte opstå for lønmodtagere i relation til reglernes anvendelse