Viden skal deles

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i en sag om forbud mod diskrimination på grund af alder. DJØF var repræsenteret af Karen-Margrethe Schebye

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i en sag om forbud mod diskrimination på grund af alder. Sagen angik afslag på udbetaling af rådighedsløn til tjenestemænd, som er fyldt 65 år og er berettigede til alderspension. 

Dommen kan læses her: http://www.euo.dk/dokumenter/efdomstolen/domme/anlaeggelse/2011/C546_11/dokument/