Viden skal deles

Feriefridage kunne konkursreguleres

Sø- og Handelsrettens dom af 12. november 2013 drejede sig om, hvorvidt et konkursbo var berettiget til at konkursregulere to medarbejderes krav på feriefridage.

Sagens faktum

I sagen var to medarbejdere i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst berettiget til feriefridage under ansættelsen. Feriefridagene skulle afholdes i henhold til ferielovens bestemmelser om restferie, men overenskomsten angav, at feriefridage ikke kunne afholdes i en opsigelsesperiode, hvis medarbejderne var blevet opsagt af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren gik konkurs, og medarbejderne anmeldte herefter deres krav på feriefridage over for LG og konkursboet. Både LG og konkursboet afviste at dække kravet på feriefridage, under henvisning til, at feriefridagene blev anset som afviklet i opsigelsesperioden.

Medarbejderne indbragte kurators afgørelse for Sø- og Handelsrettens skifteret, der frifandt konkursboet, da overenskomstens bestemmelse om, at feriefridage ikke kunne afholdes i opsigelsesperioden, måtte sidestilles med et forlænget opsigelsesvarsel.

SJ Laws bemærkninger

Dommen er på linje med retspraksis, herunder navnlig U.1994.655H, hvor det blev fastslået, at en fratrædelsesgodtgørelse, der havde hjemmel i en kollektiv aftale, kunne betragtes som alternativ til et aftalt forlænget opsigelsesvarsel.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk.

Sø- og Handelsrettens skifterets dom kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk.