Viden skal deles

SJ Law udbyder kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

Advokatfirmet SJ Law går nu i luften med et nyt tilbud til vores samarbejdspartnere i de faglige organisationer.

Vi tilbyder nu fagforeningerne et kursusforløb i arbejds- og ansættelsesret for organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og medlemsrådgivning.

Kursusforløbet har til formål at opkvalificere de lokale faglige sekretærer, således at de selvstændigt bliver i stand til at identificere problemstillinger og søge løsninger for disse. Deltagerne vil opnå en bred indsigt i almene arbejdsretlige forhold og en dybdegående indsigt i ansættelsesretlige problemstillinger, såsom usaglige afskedigelser, løn under sygdom, 120-dages reglen, ferierettigheder, opsigelser og meget andet.

Kursusforløbet strækker sig over 3 gange, hvor deltagerne bliver undervist på Severin Kursuscenter ved Middelfart. Undervisningen starter den første dag kl. 10.00 og slutter den følgende dag med frokost. Kursusdagene er 

• 23. – 24. april 2014
• 3. – 4. juni 2014
• 28. – 29. august 2014

Kursusdeltagerne får til hver undervisning udleveret en mappe med relevante regler, litteratur og praksis, således at de i hverdagen nemt og hurtigt kan bruge materialet som opslagsværk i forbindelse med arbejdet. 

Hvis din organisation vil høre nærmere om dette kursus, er I velkomne til at kontakte advokat Noaman Azzouzi på tlf. 3397 9715 eller mail noa@sjlaw.dk.

Hvis du ønsker at deltage i kurset, kan du tilmelde dig på kursus@sjlaw.dk.

Prisen for hele kursusforløbet inkl. overnatning er kr. 15.000 ekskl. moms.