Viden skal deles

21-12-2015

Årets sidste nyhedsbrev

14-12-2015

Nyt fra EU

09-12-2015

Virksomhed ikke bekendt med lønmodtagers graviditet og afskedigelse pga. samarbejdsvanskeligheder var sagligt begrundet 

26-11-2015

Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om fratrædelsesgodtgørelse og aldersdiskrimination

12-11-2015

Overtagelse af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

28-10-2015

Statsadvokaten havde anket byretsdom i straffesag for sent, og anken blev derfor afvist

21-10-2015

Den danske ferielov er i strid med EU-retten

21-10-2015

Udkast til kommissorium for undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen er færdig

21-10-2015

Materiale fra gå hjemmødet den 20. oktober 2015 om "udflytningen af de statslige arbejdspladser"

02-10-2015

Justitsministeren varsler undersøgelse af Tibetsagen

02-10-2015

Udflytning af statslige arbejdspladser

02-10-2015

Ombudsmanden fandt, at Region Hovedstadens henvendelse til en regionsansat læge var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed 

24-09-2015

Dom vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven 

02-09-2015

Højesteret har afsagt dom om afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode

26-08-2015

Materiale fra gå hjemmødet 26 august 2015 om "Analyse af en række domme med vidtrækkende kollektivarbejdsretlige betydninger"

14-08-2015

Transseksuel tildelt godtgørelse i medfør af forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven

21-07-2015

Usaglig afskedigelse på grund af manglende omplacering

26-06-2015 

Sagligt at forskelsbehandle medarbejdere

11-06-2015 

Arbejdsgiver dømt til at betale godtgørelse for uddannelsesansvarligs seksuelle chikane af en medarbejder

07-05-2015

Irak- og Afghanistankommissionen

31-03-2015

Omplacering af en afskediget medarbejder på barselsorlov

17-03-2015

Gravid elev tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende forlængelse af uddannelsesaftalen

10-03-2015

Berettiget bortvisning af funktionær der deltog i samlevers bisættelse

04-02-2015

Aftale om opgavebestemt ansættelse ikke gyldig

23-01-2015

Skolelærer berettiget til at bevare sin anciennitet ved stillingsskift mellem to skoler i samme Kommune

08-01-2015

Konkurskarantæne - status og erfaringer fra det første år