Viden skal deles

Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen vil i de kommende år flytte ca. 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets 4 andre regioner.

Udflytningen af arbejdspladser vil få konsekvenser for de medarbejdere, der på grund af ændringen af arbejdsstedets beliggenhed vil blive nødt til at flytte. 

Moderniseringsstyrelsen har i september 2015 udgivet ”Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige organisationer”. I vejledningen kan man gøre sig bekendt med hvilke regler, der gælder, hvis ens arbejdsplads skal flyttes, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis medarbejderen ikke ønsker at flytte med. Af vejledningen fremgår det eksempelvis, at en medarbejder ikke i alle tilfælde har pligt til at flytte med, og at vedkommende i stedet for kan betragte sig som opsagt med sit individuelle opsigelsesvarsel.

Moderniseringsstyrelsens vejledning kan findes her. 

Hvis du har spørgsmål til reglerne omkring udflytning af arbejdspladser, er du velkommen til at kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på tlf. 3397 9710 eller på sak@sjlaw.dk.