Viden skal deles

21-12-2016

Julehilsen 2016

17-11-2016

Nyt fra EU

31-10-2016

Arbejdsgiver frifundet for overtrædelse af ligebehandlingslovens forbud om forskelsbehandling af gravide

18-10-2016

Vær stadig forsigtig med de sociale medier i arbejdsrelaterede forhold, og vær opmærksom på ikke at misbruge de EU-retlige regler vedrørende forbud mod forskelsbehandling

27-09-2016

Arbejdstilsynet fritager almennyttige foreninger for at iagttage særskilte områder i arbejdsmiljølovens regler

22-09-2016

Pædagogmedhjælper frifundet for injurier mod arbejdsgiver

20-09-2016

De juridiske rammer for regler og politikker på arbejdspladsen

13-09-2016

Vikarbureau tilsidesatte vikarlovens ligebehandlingsprincip

08-09-2016

SJ Law påminder: Husk at tjekke din e-Boks

01-09-2016

Nyt fra EU

30-08-2016

Virksomhed misbrugte ikke reglerne om tidsbegrænset ansættelse

08-09-2016

Fagforening indbringer sagen mod sektorformand til domstolene

15-07-2016

En faglig organisations love var i strid med forskelsbehandlingsloven

21-06-2016

Medarbejders uacceptable adfærd til et privat arrangement kunne sagligt begrunde en bortvisning

04-05-2016

Afskedigelse af medarbejder, som havde et handicappet barn, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

19-04-2016

EU-Domstolen har nu truffet afgørelse i Ajos-sagen om fratrædelsesgodtgørelse

04-04-2016

Er fedme et handicap?

22-03-2016

Nyt fra EU

15-03-2016

Statens erstatningsansvar ved mangelfuld implementering af EU-direktiver

08-03-2016

Lønmodtagerenes Garantifond var ikke forpligtet til at udbetale feriefridage til medarbejder ansat i en konkursramt virksomhed 

19-02-2016

Dom om konkursregulering, bonus og godtgørelse efter funktionærlovens § 2

05-02-2016

Totalt rygeforbud for ansatte hos Københavns lufthavne A/S var for vidtgående og i strid med ledelsesretten 

25-01-2016

Arbejdsgivers ansvar for glatførebekæmpelse

22-01-2016 

Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet trådte i kraft pr. 1 januar 2016

11-01-2016

Lov om ansættelsesklausuler