Viden skal deles

Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Folketinget har den 15. december 2015 vedtaget en lovændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Formålet med ændringsloven er blandt andet at sikre, at Ligebehandlingsnævnet ikke skal anvende ressourcer på at behandle sager, der er åbenlyst grundløse. 


Hvad indebærer ændringen? 

Lovændringen medfører blandt andet, at Ligebehandlingsnævnet fremover kun skal behandle klager fra personer, som har en retlig – dvs. en individuel og aktuel – interesse i en klagesag. Indtil lovændringen kunne enhver indgive klage til Ligebehandlingsnævnet. Sager, hvori klager ikke har en retlig interesse, kan afvises.

Lovændringen tillægger endvidere Institut for Menneskerettigheder en specifik klageadgang i sager af principiel karakter og i sager af almindelig offentlig interesse. 

Lovændringen vedrører kun klager, der er indgivet efter den 1. januar 2016.


Hvad er Ligebehandlingsnævnet? 


Ligebehandlingsnævnet er et domstolslignende organ, der behandler ‎klager over påstået ulovlig forskelsbehandling, eksempelvis afskedigelser under graviditet og barselsorlov, samt afskedigelser på grund af handicap. Nævnsbehandlingen er gratis. 

Har du spørgsmål til lovændringerne, kan du kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på mail sak@sjlaw.dk