Viden skal deles

Højesteret fastslår: Andelshavere bliver ikke lejere ved andelsboligforeningens konkurs

Andelsboligforeningen Klostergaarden blev taget under konkursbehandling den 31. maj 2011 på grundlag af en egenbegæring. Under bobehandlingen opkrævede kurator den hidtidige boligafgift på kr. 819 kr. m2 pr. år. svarende til kr. 6.825 pr. md. for en lejlighed på 100 m2. Andelshaverne gjorde gældende, at konkursen indebar et ejerskifte, der gav dem ret til at forsætte brugsretten som lejere i medfør af andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1, og krævede med denne begrundelse differencen mellem den betalte boligafgift og en skønnet boligleje tilbage fra konkursboet. Herudover gjorde de gældende, at de, selvom de ikke var overgået til at være lejere, skulle have et tilsvarende beløb tilbagebetalt af konkursboet, fordi det var urimeligt at opkræve den fulde boligafgift under konkursen.

Ved Højesterets dom blev det slået fast, at en konkurs ikke indebærer et ejerskifte, og at andelsboligforeningslovens § 4, stk. 1, derfor ikke finder anvendelse. Højesteret fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte den opkrævede boligafgift, der svarede til det, som andelsboligforeningens generalforsamlingen havde vedtaget inden konkursen.

Højesterets dom af 19. september 2017 kan downloades ved at klikke her

Spørgsmål kan rettes til advokat Bo Lauritzen