Viden skal deles

20-12-2018

Ny interessant præjudiciel dom fra EU-Domstolen vedrørende medarbejders krav på ferie og feriegodtgørelse 

14-12-2018

Kunne tjenesteperioder før implementeringen af deltidsdirektivet i national ret medtages ved beregningen af en deltidsansat medarbejders evt. yderligere pensionskrav på baggrund af en påstand om forskelsbehandling? 

28-11-2018

Vestre Landsrets dom om Kærkommen ApS

23-11-2018

Nyt om forelæggelser for EU-Domstolen

16-11-2018

Kan forskelsbehandlingslovens regler fraviges ved en fratrædelsesaftale? 

07-11-2018

Medfører bortfald af et fælles arbejdsgiveransvar mellem to arbejdsgivere et bortfald af deres individuelle arbejdsgiveransvar? 

30-10-2018

Udeblivelse fra en sygefraværssamtale kunne ikke berettige afskedigelse 

26-10-2018

Sagen om bortvisning med tilbagevirkende kraft begrundet i skjult lydoptagelse skal prøves i Højesteret 

19-10-2018

Kunne arbejdsgiveren gøres erstatningsansvarlig for en skade forvoldt på arbejdspladsen af en anden end arbejdsgiveren selv? 

11-10-2018

To tidligere direktører i konkursramt selskab gik fri for konkurskarantæne trods ulovligt ledelseslån og en kreditormasse på kr. ca. 6,4 mio.

04-10-2018

Ændring af LG-loven 

27-09-2018

Mere om vilkår for tidsbegrænset ansattes sammenlignelighed med fastansatte

21-09-2018

Overførsel af en tjenesteydelseskontrakt fra et selskab til et andet var en virksomhedsoverdragelse i EU-rettens forstand 

19-09-2018

IVS’er er bedre end alternativet

14-09-2018

Den nye sygedagpengelov

03-09-2018

Den gamle aftalelovs § 38 sammenholdt med § 11, stk. 3, i lov om ansættelsesklausuler

31-08-2018

Aftaler om fratrædelsesgodtgørelse ved virksomhedsoverdragelse

27-08-2018

Kan man modregne sit tab på sygedagpengerefusion i medarbejderens løn?

24-08-2018

Kan et udenlandsk firma gå til en udenlandsk domstol med henblik på at få en dansk dom fra Arbejdsretten underkendt? 

20-08-2018

Personalegoder i form af en firmatur og levering af aviser på direktørernes adresser var skattepligtige

16-08-2018

Kan jeg selv vælge advokat, hvis min sag skal videreføres fra Ligebehandlingsnævnet til de civile domstole?

13-08-2018

Nyt fra EU

08-08-2018

”Kurators håndtering af beskyttede medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse i konkurs” af advokat Carsten Ceutz, Bech-Bruun, og advokat Bo Lauritzen, SJ Law, Karnov, Fuldmægtigen 2018, side 107

12-07-2018

Afskedigelse af handicappet medarbejder var saglig

10-07-2018

Kan en medarbejder med arbejdsfunktioner, der er omfattet af funktionærloven, undtages fra rettigheder efter denne lov med henvisning til ansættelsesforholdets karakter?

29-06-2018

Købesum for andelsbolig havde ikke separatiststilling

29-06-2018

Kvinde fik en godtgørelse på 40.000 kr., da hun fik afslag på ansættelse på grund af hendes graviditet

12-06-2018

Kreditorbeskyttet erstatning inddraget under konkurs

24-05-2018

Persondata hos SJ Law

13-08-2018

Nyt fra EU

21-03-2018

Hvor går fratrædelsesaftalernes grænser?

13-03-2018

Kan en SMS i arbejdstiden berettige til en afskedigelse? 

13-03-2018

Selvinkriminering i konkurskarantænesager 

01-03-2018

Konkursregulering af feriefridage

01-03-2018

Har skyldner ret til indsigt i kurators korrespondance? - Vestre Landsrets dom af 1. februar 2018