Viden skal deles

Kan et udenlandsk firma gå til en udenlandsk domstol med henblik på at få en dansk dom fra Arbejdsretten underkendt?

Arbejdsretten traf den 8. december 2017 en afgørelse om lovligheden af en bestemmelse i en tiltrædelsesoverenskomst mellem en italiensk virksomhed og 3F. Arbejdsretten skulle også vurdere, om virksomheden betalte sine udstationerede medarbejdere i overensstemmelse med overenskomsten, hvilket førte til, at virksomheden skulle betale en bod på 14 mio. kr. 

Sagen kort
Det italienske entreprenørfirma Solesi S.p.A (herefter Solesi) udførte arbejde for Dong Energy (nu Ørsted) i efteråret 2013. Da Solesi ikke var omfattet af en overenskomst i landet, underskrev de en tiltrædelsesoverenskomst med 3F.

Hovedspørgsmålene i sagen var, 1) om overenskomstens bestemmelse om opsat løn var i strid med udstationeringsdirektivet og pensionsdirektivet, og 2) om Solesi havde underbetalt sine udstationerede medarbejdere vedr. feriepenge og pensionspenge. I forhold til sidstnævnte gjorde Solesi gældende, at de betalte deres medarbejdere ud fra de italienske pensions- og ferieordninger.

Arbejdsretten kom frem til, at der ikke var grund til at antage, at overenskomsten var i strid med EU-retten eller af anden grund var ulovlig, og at Solesi skulle betale en bod på 14 mio. kr. til 3F. 

Efter Arbejdsrettens afgørelse er Solesi imidlertid gået til en domstol på Sicilien og her anlagt en sag mod 3F. I stævningen gør Solesi gældende, at Arbejdsrettens dom strider imod grundlæggende retsprincipper i italiensk ret, de EU-retlige regler og den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

SJ Law bemærker
Initiativet overfor Arbejdsrettens afgørelse er særdeles usædvanlig. Ud over at skabe usikkerhed omkring lovvalg og værneting for behandling af sager om danske overenskomster, skaber det også usikkerhed om fortolkningen af lønmodtagernes rettigheder i henhold til udstationeringsdirektivet. 

Der er endnu ikke en afgørelse i sagen, men SJ Law følger sagens udvikling tæt.