Viden skal deles

”Kurators håndtering af beskyttede medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse i konkurs” af advokat Carsten Ceutz, Bech-Bruun, og advokat Bo Lauritzen, SJ Law, Karnov, Fuldmægtigen 2018, side 107

I en sag fra Retten i Randers har LG fået medhold i, at der var ansvar for kurator i en sag om virksomhedsoverdragelse i konkurs. Ansvaret skyldtes, at kurator opsagde og fritstillede virksomhedens beskyttede medarbejdere, mens de øvrige ansatte fortsatte hos erhververen. Da det herved udløste godtgørelseskrav, der skulle dækkes af LG, oversteg gevinsten ved virksomhedsoverdragelsen, burde denne ikke have været gennemført. Artiklen behandler ansvarsproblematikken for kurator og vurderer betingelserne for solidarisk hæftelse mellem det overdragende konkursbo og erhververen.