Viden skal deles

Personalegoder i form af en firmatur og levering af aviser på direktørernes adresser var skattepligtige

Den 14. juni 2018 traf Landsskatteretten kendelse om, at en firmatur var et skattepligtigt gode, og det var derfor berettiget, at deltagerne fik en skatteregning. Retten kom ligeledes frem til, at de aviser, som blev leveret til direktørernes private adresser, var en skattepligtig og indberetningspligtige ydelse.

Sagen kort 
Et firma med 50 medarbejdere inviterede sine administrative medarbejdere på en weekendtur til København. Der var i alt 18 deltagere, og virksomheden betegnede turen som en ”forkælelsestur” med henblik på at belønne disse medarbejdere. Udgifterne til turen var på kr. 4.240 pr. person. Medarbejderne fik efterfølgende tilsendt ”en skatteregning”, da SKAT mente, at turen var et skattepligtigt gode. To af selskabets direktører fik også tilsendt et lokalt dagblad. Udgifterne til dette var på henholdsvis kr. 2.849 og kr. 2.790. Disse ydelser, mente SKAT også, var skattepligtige. 

Landsskatterettens afgørelse 
Landsskatteretten kom frem til, at firmaturen og aviserne, som direktørerne fik leveret til deres private adresser, var skattepligtige ydelser. I forhold til firmaturen fremhævede landsskatteretten følgende 5 forhold som begrundelse for afgørelsen: 1) at medarbejderne kunne medbringe en ledsager, som ikke arbejdede i selskabet, 2) at arrangementet intet fagligt indhold havde, hvilket var blevet bekræftet af selskabet selv, 3) at firmaturen adskilte sig udgiftsmæssigt i forhold til øvrige traditionelle arrangementer i firmaet, 4) at godets værdi oversteg beløbsgrænsen, som fremhævet i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt., og 5) at der var tale om individuel belønning af nogle bestemte medarbejdere. 

I forhold til leveringen af aviserne lagde Landsskatteretten vægt på, at de blev leveret til direktørernes private bopælsadresser, som lå 60 km fra virksomhedens adresse, og at selskabet selv fik tilsendt en erhvervsavis samt et brancherelateret dagblad. Det var derfor ikke godtgjort, at de pågældende aviser var til erhvervsmæssig brug.

SJ Law bemærker 
Udgangspunktet er, at personalegoder skal beskattes, jf. ligningslovens § 16, dog vil en almindelig firmafest, såsom en julefrokost, en sommerfest eller en skovtur, ikke udgøre en skattepligtig ydelse for medarbejderne. Landsskatterettens afgørelse understreger dog, at arrangementets karakter sammenholdt med øvrige firmaarrangementer, størrelsen af udgifterne til og aktiviteterne i arrangementet, og om arrangementet er af længere varighed, kan have væsentlig betydning for, om en firmatur er et skattepligtigt personalegode, eller om der er tale om en aktivitet, som kan betragtes som en del af medarbejderens opgaver i ansættelsesforholdet. 

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal være opmærksomme på, at den samlede værdi for skattefrie personalegoder ikke må overstige den årlige beløbsgrænse på kr. 1.100,00 (2018-niveau), jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt., pr. medarbejder.