Viden skal deles

Nyheder

Afskedigelse af medarbejder, som havde et handicappet barn, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

04/05 2016

Højesteret tog den 27. april 2016 stilling til, hvorvidt en kommunes afskedigelse af en medarbejder med en handicappet søn var udtryk for direkte eller indirekte forskelsbehandling.  Læs mere »

EU-Domstolen har nu truffet afgørelse i Ajos-sagen om fratrædelsesgodtgørelse. Dommen skaber klarhed over privates direkte rettigheder i henhold til EU regulering

19/04 2016

EU-Domstolen har i dom af 19. april 2016 fastslået, at de nationale domstole også har pligt til at fortolke national lovgivning EU-konformt i sager mellem private. Læs mere »

Grundkursus for faglige sekretærer

12/04 2016

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med... Læs mere »