Viden skal deles

Nyheder

Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag til ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling

02/02 2017

Lovforslaget imødekommer behovet for at ajourføre gældende restaurationslov fra 1958 med hotel- og restaurationsbranchens løbende udvikling. Læs mere »

Offentligt ansattes udtalelser på Facebook

24/01 2017

Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed, som ledelsen ikke kan begrænse. Denne fundamentale rettighed har Folketingets Ombudsbudsmand ultimo 2016/primo 2017 haft flere lejligheder til at udtale sig om. SJ Law vil med ugens nyhedsbrev fremhæve to... Læs mere »

Statens erstatningsansvar ved mangelfuld implementering af EU-direktiv

19/01 2017

Højesteret har i dag afsagt dom i sagen vedrørende Beskæftigelsesministeriets potentielle erstatningsansvar for mangelfuld implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv. Læs mere »