Viden skal deles

Nyheder

SJ Law flytter til Frederiksgade

14/11 2017

Den 20. november 2017 åbner SJ Law i nye, større lokaler i Frederiksgade 21, 4. sal, 1265 København K. Kontoret ligger mellem Marmorkirken og Amalienborg tæt på både Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. I øjeblikket er lokalerne under istandsættelse, som... Læs mere »

Højesteret: Erhverver af virksomhed fra konkursbo skal betale godtgørelse og opsigelsesløn til fratrådt medarbejder

06/11 2017

Som udgangspunkt overtager erhververen af en virksomhed kun forpligtelser for medarbejdere i bestående ansættelsesforhold. Forud for en virksomhedsoverdragelse vil overdrager derfor typisk opsige og fritstille medarbejdere, som erhververen ikke ønsker at... Læs mere »

Konkurskarantæne til advokat

31/10 2017

Ved kendelse af 23. oktober 2017 pålagde Sø- og Handelsretten en advokat konkurskarantæne og fulgte dermed anbringendet om, at der var udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Kendelsen giver anledning til at overveje, om en advokat kan fortsætte med at... Læs mere »