Viden skal deles

Nyheder

Nye regler i konkursloven om ”ægtefællefinten”

20/09 2017

I de senere år har den såkaldte ”ægtefællefinte” været et omdiskuteret emne. Ægtefællefinten består i, at en insolvent skyldner overfører sine ejendele til sin ægtefælle, når vedkommende frygter at blive mødt af krav fra sine kreditorer, som han ikke kan... Læs mere »

Dagens afgørelser fra EU Domstolen om fortolkning af beskæftigelsesdirektivet (Forskelsbehandlingsloven)

14/03 2017

EU Domstolen har i dag afsagt to domme – C-157/15 og C-188/15 vedr. grænserne for arbejdsgiveres mulighed for at afskedige kvinder, der under ansættelsen fastholder retten til at bære tørklæde med henvisning til deres religion. Den ene af de to sager... Læs mere »

Forskerskatteordningen ændret pr. 1. januar 2017

28/02 2017

Skatteministerens ændringsforslag vedrørende forskerskatteordningen er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2017. Lempelsen muliggør, at flere medarbejdere under iagttagelse af visse betingelser, får mulighed for at anvende forskerskatteordningen.  Læs mere »