Viden skal deles

Nyheder

DR-medarbejdere beholder retten til betalt frokostpause

21/02 2017

Den længe ventede sag fra voldgiftsretten om DR-medarbejderenes ret til betalt frokostpause er afgjort. Sagen blev rejst efter DR’s ledelses varsling i oktober 2015 af bortfald af medarbejderenes lønnede frokostpause med virkning pr. 31. maj 2017. De... Læs mere »

Egyptisk tandlæge afvist på ulovhjemlet grundlag

14/02 2017

En egyptisk tandlæge blev ikke godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende opfyldelse af de krav til danskkundskaber, som fremgår af § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen nr. 97 af 9. februar 2011. Styrelsens afgørelse blev senere stadfæstet af... Læs mere »

Højesteret: videregivelse af helbredsoplysninger til arbejdsgiver var berettiget

07/02 2017

Højesteret har i en nylig afgørelse frifundet en kommune for uberettiget videregivelse af en statusattest med oplysninger om en medarbejderes psykiske helbredstilstand.  Læs mere »