Viden skal deles

Nyheder

En faglig organisations love var i strid med forskelsbehandlingsloven

15/07 2016

En fagforenings love om, at kandidater til posten som sektorformand ikke måtte være over 60 år, medførte at en person (klager) ikke genopstillede som følge af, at hun var ældre end den angivne aldersgrænse. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at bestemmelsen... Læs mere »

Medarbejders uacceptable adfærd til et privat arrangement kunne sagligt begrunde en bortvisning

21/06 2016

En medarbejder blev bortvist fra sin arbejdsplads som følge af vedkommendes adfærd til et privat arrangement, hvor flere kolleger deltog. På trods af manglende tilknytning mellem arrangementet og arbejdspladsen var bortvisningen berettiget Læs mere »

Afskedigelse af medarbejder, som havde et handicappet barn, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

04/05 2016

Højesteret tog den 27. april 2016 stilling til, hvorvidt en kommunes afskedigelse af en medarbejder med en handicappet søn var udtryk for direkte eller indirekte forskelsbehandling.  Læs mere »