Viden skal deles

Nyheder

Egyptisk tandlæge afvist på ulovhjemlet grundlag

14/02 2017

En egyptisk tandlæge blev ikke godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende opfyldelse af de krav til danskkundskaber, som fremgår af § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen nr. 97 af 9. februar 2011. Styrelsens afgørelse blev senere stadfæstet af... Læs mere »

Højesteret: videregivelse af helbredsoplysninger til arbejdsgiver var berettiget

07/02 2017

Højesteret har i en nylig afgørelse frifundet en kommune for uberettiget videregivelse af en statusattest med oplysninger om en medarbejderes psykiske helbredstilstand.  Læs mere »

Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag til ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling

02/02 2017

Lovforslaget imødekommer behovet for at ajourføre gældende restaurationslov fra 1958 med hotel- og restaurationsbranchens løbende udvikling. Læs mere »