Viden skal deles

Nyheder

SJ Law påminder: Husk at tjekke din e-Boks

08/09 2016

En afgørelse fra Folketingets Ombudsmand indskærper vigtigheden af at gøre sig bekendt med sin digitale post. Afgørelsen viser særligt, at myndighederne ikke har pligt til at også at sende henvendelserne som fysisk post. Læs mere »

Nyt fra EU

01/09 2016

SJ Law præsenterer i dette nyhedsbrev en præjudiciel forelæggelse. Forelæggelsen rejser relevante spørgsmål i ansættelsesretlige tvister.  Læs mere »

Virksomhed misbrugte ikke reglerne om tidsbegrænset ansættelse

30/08 2016

Arbejdsretten har nu bestemt, at forlængelse af opsigelsesvarsler kan etablere en midlertidig ansættelse. Det betyder, at yderligere forlængelser af opsigelsesvarslet skal have en saglig begrundelse for at undgå misbrug af reglerne om midlertidig ansættelse Læs mere »