Viden skal deles

Nyheder

Dom vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven

24/09 2015

Vestre Landsret slog den 20. april 2015 fast, at to medarbejderes ansættelse i en ny virksomhed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette medførte, at medarbejdernes ansættelsesvilkår – som de bestod på overdragelsestidspunktet – fortsat var... Læs mere »

Højesteret har afsagt dom om afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode

02/09 2015

Højesteret har den 7. august 2015 fastslået, at ferielovens § 16, stk. 1, hvorved en opsagt lønmodtager med et opsigelsesvarsel på mindre end 3 måneder ikke kan pålægges at afholde hovedferie, gyldigt kan fraviges i en ansættelseskontrakt. Læs mere »

Materiale fra gå hjemmødet 26 august 2015 om "Analyse af en række domme med vidtrækkende kollektivarbejdsretlige betydninger"

28/08 2015

PowerPoints og afgørelser fra gå hjemmødet den 26. august 2015 om "Analyse af en række domme med vidtrækkende kollektivarbejdsretlige betydninger" kan du finde ved at klikke her: Plancher - Afgørelser  Læs mere »