Viden skal deles

Nyheder

Transseksuel tildelt godtgørelse i medfør af forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven

14/08 2015

En transseksuel blev efter et par dages succesfuld arbejdsprøvning i en virksomhed oplyst om, at hun ikke kunne blive ansat. Retten i Århus lagde til grund, at den manglende ansættelse var begrundet i den transeksuelle medarbejders udseende og påklædning, og... Læs mere »

Usaglig afskedigelse på grund af manglende omplacering

21/07 2015

Afskedigelsesnævnet har i tilkendegivelse af 27. april 2015 fastslået, at det var usagligt at afskedige to medarbejdere samtidig med, at der blev foretaget fastansættelser. Læs mere »

Sagligt at forskelsbehandle medarbejdere

26/06 2015

Højesteret har i dom af 4. juni 2015 fastslået, at det ikke er i strid med foreningsfrihedsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udbetale supplerende sygeløn kun til medlemmer af en bestemt faglig organisation.  Læs mere »