Viden skal deles

Nyheder

Statens erstatningsansvar ved mangelfuld implementering af EU-direktiver

15/03 2016

Den 9. februar 2016 afsagde Østre Landsret dom i en sag om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig over for en lønmodtager som følge af mangelfuld implementering af EU’s arbejdstidsdirektiv i den danske ferielov. Læs mere »

Lønmodtagerenes Garantifond var ikke forpligtet til at udbetale feriefridage til medarbejder ansat i en konkursramt virksomhed

08/03 2016

Sø-og Handelsretten har i 2 domme af 18. december 2015 taget stilling til, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at afvise udbetaling af feriefridage til medarbejdere, hvis arbejdsgivere var gået konkurs.  Læs mere »

Advokatfuldmægtig

04/03 2016

Insolvensret er den mest interessante, fagligt udfordrende og tilfredsstillende disciplin for advokater. Det er derfor med fornøjelse, at vi kan byde en stilling som advokatfuldmægtig til dette område.   Arbejdet spænder fra vurdering af vanskelige... Læs mere »