Viden skal deles

Nyheder

Nyt fra EU

01/09 2016

SJ Law præsenterer i dette nyhedsbrev en præjudiciel forelæggelse. Forelæggelsen rejser relevante spørgsmål i ansættelsesretlige tvister.  Læs mere »

Virksomhed misbrugte ikke reglerne om tidsbegrænset ansættelse

30/08 2016

Arbejdsretten har nu bestemt, at forlængelse af opsigelsesvarsler kan etablere en midlertidig ansættelse. Det betyder, at yderligere forlængelser af opsigelsesvarslet skal have en saglig begrundelse for at undgå misbrug af reglerne om midlertidig ansættelse Læs mere »

Arbejdsmiljørepræsentant uden overenskomst havde særlig afskedigelsesbeskyttelse

19/08 2016

Østre Landsret har i dom af 16. august 2016 givet en faglig organisation medhold i, at en arbejdsmiljørepræsentant, hvis arbejde ikke var overenskomstdækket, havde samme afskedigelsesbeskyttelse som tillidsmænd på det tilsvarende faglige område  Læs mere »