Viden skal deles

Nyheder

Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

22/01 2016

Folketinget har den 15. december 2015 vedtaget en lovændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Formålet med ændringsloven er blandt andet at sikre, at Ligebehandlingsnævnet ikke skal anvende ressourcer på at behandle sager, der er åbenlyst grundløse. Læs mere »

Lov om ansættelsesklausuler

11/01 2016

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om ansættelsesklausuler i kraft. Virksomheder og medarbejdere skal derfor ved udformningen af kunde- og konkurrenceklausuler være opmærksom på, at loven ændrer markant på den hidtidige retstilstand, idet funktionærlovens... Læs mere »

Årets sidste Nyhedsbrev

21/12 2015

Højesteret har i dom af 14. december 2015 fastslået, at Moderniseringsstyrelsen ikke havde udøvet aldersdiskrimination ved afskedigelsen af 2 medarbejdere Moderniseringsstyrelsen havde i juni 2011 afskediget 5 medarbejdere som følge af reducerede... Læs mere »