Viden skal deles

Nyheder

Medarbejders uacceptable adfærd til et privat arrangement kunne sagligt begrunde en bortvisning

21/06 2016

En medarbejder blev bortvist fra sin arbejdsplads som følge af vedkommendes adfærd til et privat arrangement, hvor flere kolleger deltog. På trods af manglende tilknytning mellem arrangementet og arbejdspladsen var bortvisningen berettiget Læs mere »

Afskedigelse af medarbejder, som havde et handicappet barn, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

04/05 2016

Højesteret tog den 27. april 2016 stilling til, hvorvidt en kommunes afskedigelse af en medarbejder med en handicappet søn var udtryk for direkte eller indirekte forskelsbehandling.  Læs mere »

EU-Domstolen har nu truffet afgørelse i Ajos-sagen om fratrædelsesgodtgørelse. Dommen skaber klarhed over privates direkte rettigheder i henhold til EU regulering

19/04 2016

EU-Domstolen har i dom af 19. april 2016 fastslået, at de nationale domstole også har pligt til at fortolke national lovgivning EU-konformt i sager mellem private. Læs mere »