Viden skal deles

Nyheder

Nyt fra EU

14/12 2015

Der forelægges løbende præjudicielle spørgsmål fra andre medlemsstater for Den Europæiske Unions Domstol. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af en EU-retsakt, kan den spørge Domstolen til råds. På den måde sikrer vi, at... Læs mere »

Virksomhed ikke bekendt med lønmodtagers graviditet og afskedigelse pga. samarbejdsvanskeligheder var sagligt begrundet

09/12 2015

Østre Landsret har i dom af 15. oktober 2015 fastslået, at afskedigelse af en gravid lønmodtager ikke var i strid med ligebehandlingsloven som følge af, at virksomheden ikke var bekendt med lønmodtagerens graviditet. Læs mere »

Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om fratrædelsesgodtgørelse og aldersdiskrimination

26/11 2015

Generaladvokaten har i forslag til afgørelse af 25. november 2015 i den såkaldte Ajos-sag tilsluttet sig SJ Laws synspunkt om, at den dagældende § 2 a i funktionærloven skal fortolkes EU-konformt, og at denne pligt består uanset en modstridende national... Læs mere »