Viden skal deles

Nyheder

Grundkursus for faglige sekretærer

12/04 2016

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med... Læs mere »

Er fedme et handicap?

04/04 2016

Den 31. marts 2016 blev der afsagt dom i Retten i Kolding i Kaltoft-sagen. Sagen omhandlede, hvorvidt Billund Kommune uberettiget havde opsagt en svært overvægtig dagplejer. Læs mere »

Nyt fra EU

22/03 2016

SJ Law præsenterer i ugens nyhedsbrev to præjudicielle forelæggelser. Forelæggelserne er sag C-395/15 og C-341/15. Begge forelæggelser rejser relevante spørgsmål i ansættelsesretlige tvister.  Læs mere »