Viden skal deles

Nyheder

Usaglig afskedigelse på grund af manglende omplacering

21/07 2015

Afskedigelsesnævnet har i tilkendegivelse af 27. april 2015 fastslået, at det var usagligt at afskedige to medarbejdere samtidig med, at der blev foretaget fastansættelser. Læs mere »

Sagligt at forskelsbehandle medarbejdere

26/06 2015

Højesteret har i dom af 4. juni 2015 fastslået, at det ikke er i strid med foreningsfrihedsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udbetale supplerende sygeløn kun til medlemmer af en bestemt faglig organisation.  Læs mere »

Arbejdsgiver dømt til at betale godtgørelse for uddannelsesansvarligs seksuelle chikane af en medarbejder

11/06 2015

Vestre Landsret har i dom af 28. januar 2015 fastslået, at en arbejdsgiver skulle betale godtgørelse for en ansat leders seksuelle krænkelse af en kvindelig medarbejder  Læs mere »