Viden skal deles

Nyheder

Aftale om opgavebestemt ansættelse ikke gyldig

04/02 2015

Vestre Landsret har i dom af 16. september 2014 fastslået, at en virksomhed ikke havde bevist, at der var tale om en tidsbegrænset ansættelse, og virksomheden blev derfor pålagt at betale løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse for afskedigelse i strid... Læs mere »

Skolelærer berettiget til at bevare sin anciennitet ved stillingsskift mellem to skoler i samme Kommune

23/01 2015

Højesteret har i dom af 11. december 2014 fastslået, at en skolelærer, der opsagde sin stilling i en skole og påbegyndte ansættelse på en ny skole i samme Kommune, havde krav på at bevare sin funktionærretlige anciennitet, idet de enkelte skoler måtte anses... Læs mere »

Konkurskarantæne – status og erfaringer fra det første år

08/01 2015

SJ Law har i tidligere nyhedsbreve orienteret om ændringer i konkursloven vedrørende indførelse af regler om konkurskarantæne. De tidligere nyhedsbreve, som kan findes på vores hjemmeside under fanen ”nyheder”, er udsendt henholdsvis 17. oktober 2011, 5.... Læs mere »