Viden skal deles

Nyheder

Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om fratrædelsesgodtgørelse og aldersdiskrimination

26/11 2015

Generaladvokaten har i forslag til afgørelse af 25. november 2015 i den såkaldte Ajos-sag tilsluttet sig SJ Laws synspunkt om, at den dagældende § 2 a i funktionærloven skal fortolkes EU-konformt, og at denne pligt består uanset en modstridende national... Læs mere »

Overtagelse af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

12/11 2015

Højesteret fastlog den 28. oktober 2015, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse ved en erhververs overtagelse af kantinedriften fra en anden virksomhed. Erhverver indtrådte derfor ikke i overdragerens rettigheder og forpligtelser overfor... Læs mere »

Er du vores nye kollega?

12/11 2015

Er du nyuddannet advokat eller erfaren fuldmægtig, og har du lyst til at arbejde med rådgivning og retssager indenfor arbejds- og ansættelsesretten i bred forstand og specielle dele af erstatningsretten (ikke personskade), så er det måske dig, SJ Law har... Læs mere »