Viden skal deles

Nyheder

Ny interessant præjudiciel dom fra EU-Domstolen vedrørende medarbejders krav på ferie og feriegodtgørelse

20/12 2018

Den 6. november 2018 afsagde EU-Domstolen en præjudiciel dom vedrørende arbejdstagers rettigheder i forhold til ferieafholdelse og feriegodtgørelse i henhold til artikel 31, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder (chartret) og artikel 7 i direktiv... Læs mere »

Vestre Landsrets dom om Kærkommen ApS

28/11 2018

Som et alternativ til det offentliges eget tilbud skal kommunerne efter servicelovens kapitel 16 give borgerne et tilbud om hjælp via et privat firma. Når den private virksomhed ophører på grund af dårlig økonomi, må det offentlige overtage opgaven. Hvis der... Læs mere »