Viden skal deles

Nyheder

Højesteret fastslår: Andelshavere bliver ikke lejere ved andelsboligforeningens konkurs

26/09 2017

Andelsboligforeningen Klostergaarden blev taget under konkursbehandling den 31. maj 2011 på grundlag af en egenbegæring. Under bobehandlingen opkrævede kurator den hidtidige boligafgift på kr. 819 kr. m2 pr. år. svarende til kr. 6.825 pr. md. for en lejlighed... Læs mere »

Nye regler i konkursloven om ”ægtefællefinten”

20/09 2017

I de senere år har den såkaldte ”ægtefællefinte” været et omdiskuteret emne. Ægtefællefinten består i, at en insolvent skyldner overfører sine ejendele til sin ægtefælle, når vedkommende frygter at blive mødt af krav fra sine kreditorer, som han ikke kan... Læs mere »

Dagens afgørelser fra EU Domstolen om fortolkning af beskæftigelsesdirektivet (Forskelsbehandlingsloven)

14/03 2017

EU Domstolen har i dag afsagt to domme – C-157/15 og C-188/15 vedr. grænserne for arbejdsgiveres mulighed for at afskedige kvinder, der under ansættelsen fastholder retten til at bære tørklæde med henvisning til deres religion. Den ene af de to sager... Læs mere »