Viden skal deles

Nyheder

Ny principiel sag fra EU-Domstolen

09/11 2018

EU-Domstolen har den 4. oktober 2018 afsagt dom vedrørende den franske forvaltningsdomstols forpligtelser til at forelægge præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Læs mere »

Medfører bortfald af et fælles arbejdsgiveransvar mellem to arbejdsgivere et bortfald af deres individuelle arbejdsgiveransvar?

07/11 2018

Dette spørgsmål er der netop taget stilling til i en voldgiftskendelse af den 5. oktober 2018.  Læs mere »

Udeblivelse fra en sygefraværssamtale kunne ikke berettige afskedigelse

30/10 2018

En ny dom fra Vestre Landsret afsagt den 17. oktober 2018 viser, at det ikke er enhver udeblivelse fra en sygefraværssamtale, der kan danne grundlag for en saglig afsked. Læs mere »