Viden skal deles

Nyheder

Statsadvokaten havde anket byretsdom i straffesag for sent, og anken blev derfor afvist

28/10 2015

Vestre Landsret har den 9. oktober 2015 afvist Statsadvokatens anke i en sag om økonomisk kriminalitet, fordi brevet om anke var sendt til de tiltalte for sent. Læs mere »

Den danske ferielov er i strid med EU-retten

21/10 2015

Efter EU-Kommissionens opfattelse er dele af den danske ferielov i strid med arbejdstidsdirektivet. Regeringen har derfor i august 2015 nedsat et ferielovsudvalg bestående af blandt andre tidligere Højesteretspræsident Børge Dahl og repræsentanter fra... Læs mere »

Udkast til kommissorium for undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen er færdig

21/10 2015

Justitsministeriet har den 20. oktober 2015 fremsendt udkast til kommissorium for en undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen til Folketingets Udvalg for Forretningsorden. Hvis udvalget ikke har bemærkninger, vil undersøgelseskommissionen formelt blive... Læs mere »