Viden skal deles

Nyheder

Busselskabs erhvervelse af busrute efter offentligt udbud ikke virksomhedsoverdragelse

22/12 2014

Vestre Landsret har i dom af 21. oktober 2014 fastslået, at et busselskabs overtagelse af en busrute efter offentligt udbud ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet busselskabet ikke overtog væsentlige fysiske aktiver i form af busser Læs mere »

Dom afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014

02/12 2014

TV2 News har den 1. december 2014 kl. 23.00 og den 2. december 2014 kl. 06.40 haft et indslag om en dom, som er blevet afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014.  Dommen er af Det Faglige Hus blevet fortolket som et udtryk for, at en virksomhed... Læs mere »

Afgørelse om 120-dagesreglen

01/12 2014

Vestre Landsret har den 5. november 2014 taget stilling til, om en virksomheds afvisning, af at lade en sygemeldt medarbejder genoptage arbejdet på deltid, har indflydelse på opgørelsen af de 120 sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2 Læs mere »