Viden skal deles

Nyheder

Skattefrihed for godtgørelse

31/01 2014

Skatterådet har i to principielle afgørelser af 28. januar 2014 statueret skattefrihed for godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7, jf. § 2, stk. 1. Sagerne blev forelagt Skatterådet med anmodning om bindende svar i forhold til den skattemæssige... Læs mere »

SJ Law udbyder kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

24/01 2014

Advokatfirmet SJ Law går nu i luften med et nyt tilbud til vores samarbejdspartnere i de faglige organisationer. Læs mere »

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a og aldersdiskrimination

15/01 2014

Fredag den 17. januar 2014 afsiger Højesteret dom i et større sagskompleks vedrørende retten til fratrædelsesgodtgørelse. Indtil Højesteret har afgjort disse sager, kan man læse Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2014, hvorved en funktionær i en... Læs mere »