Viden skal deles

Nyheder

Den danske ferielov er i strid med EU-retten

21/10 2015

Efter EU-Kommissionens opfattelse er dele af den danske ferielov i strid med arbejdstidsdirektivet. Regeringen har derfor i august 2015 nedsat et ferielovsudvalg bestående af blandt andre tidligere Højesteretspræsident Børge Dahl og repræsentanter fra... Læs mere »

Udkast til kommissorium for undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen er færdig

21/10 2015

Justitsministeriet har den 20. oktober 2015 fremsendt udkast til kommissorium for en undersøgelseskommission vedrørende Tibet-sagen til Folketingets Udvalg for Forretningsorden. Hvis udvalget ikke har bemærkninger, vil undersøgelseskommissionen formelt blive... Læs mere »

Materiale fra gå hjemmødet den 20. oktober 2015 om "udflytningen af de statslige arbejdspladser"

21/10 2015

PowerPoints fra gå hjemmødet den 20. oktober 2015 om "udflytning af de statslige arbejdspladser" kan findes ved at klikke på følgende to links: Plancher - Plancher  Læs mere »