Viden skal deles

Nyheder

Medarbejder fik dobbelt kompensation for den samme afskedigelse

17/11 2014

I afgørelse af 25. juni 2014 tilkendte Ligebehandlingsnævnet en ældre medarbejder en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, selvom vedkommende allerede ved et indgået forlig havde fået 2 måneders løn i godtgørelse for usaglig afskedigelse efter... Læs mere »

Reminder

21/10 2014

Der er fortsat ledige pladser på vores arbejdsretlige kursus den 29. og 30. januar, 26. og 27. februar og 26. og 27. marts 2015. Læs mere »

SJ Law udbyder igen kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

09/10 2014

Advokatfirmaet SJ Law tilbyder på ny samarbejdspartnere i de faglige organisationer et kursusforløb i arbejds- og ansættelsesret for organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som beskæftiger sig med ansættelsesret og... Læs mere »