Viden skal deles

Nyheder

Sagerne om fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsmarkedspension og aldersdiskrimination har nu været i Højesteret

07/03 2014

Højesteret har den 17. januar 2014 afsagt dom i sagerne vedrørende fratrådte medarbejderes krav på fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret var enig med landsretten i bedømmelsen af hvilke medarbejdere, der var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret... Læs mere »

Til faglige sekretærer og konsulenter

17/02 2014

På vores kursus i arbejds- og ansættelsesret er der stadig enkelte ledige pladser. Husk at tilmeldingsfristen er den 1. marts 2014. Tilmelding kan ske pr. mail på adressen kursus@sjlaw.dk Ønskes der yderligere oplysninger om kurset og dets indhold, kan... Læs mere »

Skattefrihed for godtgørelse

31/01 2014

Skatterådet har i to principielle afgørelser af 28. januar 2014 statueret skattefrihed for godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7, jf. § 2, stk. 1. Sagerne blev forelagt Skatterådet med anmodning om bindende svar i forhold til den skattemæssige... Læs mere »