Viden skal deles

Nyheder

Feriefridage kunne konkursreguleres

10/01 2014

Sø- og Handelsrettens dom af 12. november 2013 drejede sig om, hvorvidt et konkursbo var berettiget til at konkursregulere to medarbejderes krav på feriefridage. Læs mere »

Pensionsbidrag dækkes af LG

03/01 2014

Østre Landsrets dom af 19. december 2013 drejede sig om, hvorvidt LG har pligt til at dække pensionsbidrag, når bidragene inden konkursen ved en fejl er udbetalt direkte til lønmodtageren i stedet for til pensionsordningen. Læs mere »

Erstatningsferie - Højesterets dom af 18. december 2013

20/12 2013

Højesteret har den 18. december 2013 fastslået, at en lønmodtager, som blev syg under sin ferie i juli 2009, ikke havde krav på erstatning for mistet ferie.  Læs mere »