Viden skal deles

Nyheder

Fratrådt kasserer tilkendt 1 million i erstatning af boligforening

09/07 2014

En boligforening blev dømt til at betale kr. 999.800 kr. i erstatning til en tidligere kasserer for uretmæssig offentliggørelse af straffedom på internettet, hvilket resulterede i, at kassereren mistede sit arbejde. Læs mere »

Skatterådet omgør tidligere praksis om beskatning af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

15/05 2014

SJ Law orienterede med nyhed af 31. januar 2014 om to afgørelser fra Skatterådet (SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR), hvor godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7 blev anset for skattefrie for lønmodtagerne. Dette var en ændring af den hidtidige... Læs mere »

Konkursregulering af lønkrav vedrørende uopsigelig 3-årig fodboldspillerkontrakt

07/05 2014

Højesterets dom af 2. maj 2014 i sag 77/2013 (2. afdeling) drejede sig om, hvorvidt det var berettiget at konkursregulere et lønkrav for en restløbetid på 2 år og 3 måneder af en uopsigelige fodboldspillerkontrakt ned til et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Læs mere »