Viden skal deles

Nyheder

Ferielovens § 16, stk. 1 kunne fraviges ved individuel aftale

22/04 2014

Sø- og Handelsretten har i dom af 4. april 2014 fastslået, at en lønmodtager og en arbejdsgiver gyldigt kan indgå aftale om, at ferielovens § 16, stk. 1 fraviges, således at lønmodtageren kan afholde hovedferie i en opsigelsesperiode, selvom... Læs mere »

Arbejdsgiver kendt skyldig i at forskelsbehandle en kvindelig medarbejder ved at inddrage medarbejderens adgang til at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen.

04/04 2014

Sagen angik en kvindelig medarbejder i England, som tiltrådte hos sin arbejdsgiver i 2000. Da hun tiltrådte, var der to medarbejdere beskæftiget med samme arbejdsområde. Læs mere »

Elev kunne få såvel minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3 og kompensationsbeløb herudover ved Tvistighedsnævnet

21/03 2014

Højesterets dom af 6. marts 2014 angik en bedømmelse af, om Tvistighedsnævnet kunne afvise at tilkende elever en kompensation på kr. 30.000, når eleverne samtidigt blev tilkendt minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3. Læs mere »