Viden skal deles

Nyheder

Pensionsbidrag dækkes af LG

03/01 2014

Østre Landsrets dom af 19. december 2013 drejede sig om, hvorvidt LG har pligt til at dække pensionsbidrag, når bidragene inden konkursen ved en fejl er udbetalt direkte til lønmodtageren i stedet for til pensionsordningen. Læs mere »

Erstatningsferie - Højesterets dom af 18. december 2013

20/12 2013

Højesteret har den 18. december 2013 fastslået, at en lønmodtager, som blev syg under sin ferie i juli 2009, ikke havde krav på erstatning for mistet ferie.  Læs mere »

Rente eller ydelsesgaranti - Østre Landsrets dom af 9. december 2013

18/12 2013

I livsforsikringsaftaler, der er tegnet på garanterede gennemsnitsrentegrundlag, har det været omtvistet, om garantien angik en bestemt årlig forrentning (en årlig rentegaranti) eller om garantien angik en bestemt ydelse, når man går på pension (en... Læs mere »