Viden skal deles

Nyheder

Arbejdsgiver kendt skyldig i at forskelsbehandle en kvindelig medarbejder ved at inddrage medarbejderens adgang til at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen.

04/04 2014

Sagen angik en kvindelig medarbejder i England, som tiltrådte hos sin arbejdsgiver i 2000. Da hun tiltrådte, var der to medarbejdere beskæftiget med samme arbejdsområde. Læs mere »

Elev kunne få såvel minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3 og kompensationsbeløb herudover ved Tvistighedsnævnet

21/03 2014

Højesterets dom af 6. marts 2014 angik en bedømmelse af, om Tvistighedsnævnet kunne afvise at tilkende elever en kompensation på kr. 30.000, når eleverne samtidigt blev tilkendt minimalerstatning i henhold til Funktionærlovens § 3. Læs mere »

Sagerne om fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsmarkedspension og aldersdiskrimination har nu været i Højesteret

07/03 2014

Højesteret har den 17. januar 2014 afsagt dom i sagerne vedrørende fratrådte medarbejderes krav på fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret var enig med landsretten i bedømmelsen af hvilke medarbejdere, der var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret... Læs mere »