Viden skal deles

Nyheder

SJ Law udbyder kurser i arbejds- og ansættelsesret til faglige organisationer

24/01 2014

Advokatfirmet SJ Law går nu i luften med et nyt tilbud til vores samarbejdspartnere i de faglige organisationer. Læs mere »

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a og aldersdiskrimination

15/01 2014

Fredag den 17. januar 2014 afsiger Højesteret dom i et større sagskompleks vedrørende retten til fratrædelsesgodtgørelse. Indtil Højesteret har afgjort disse sager, kan man læse Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2014, hvorved en funktionær i en... Læs mere »

Feriefridage kunne konkursreguleres

10/01 2014

Sø- og Handelsrettens dom af 12. november 2013 drejede sig om, hvorvidt et konkursbo var berettiget til at konkursregulere to medarbejderes krav på feriefridage. Læs mere »