Viden skal deles

Nyheder

Dato for EU-Domstolens afgørelse i sagen vedrørende tjenestemænds ret til rådighedsløn efter opnåelse af folkepensionsalderen.

11/07 2013

Som bekendt afgav generaladvokat J. Kokott den 7. februar 2013 sin udtalelse i sagen C 546/11 Erik Toftgaard mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I det væsentligste foreslår generaladvokaten, at reglen i tjenestemandslovens § 32, hvorefter tjenestemænd,... Læs mere »

Lov om tidsbegrænset ansættelse

03/07 2013

Østre Landsret har den 28. juni 2013 afsagt dom i en sag, hvori DSB blev dømt for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse. Østre Landsret fandt, at medarbejderne havde krav på almindelige ansættelsesvilkår, og at de derfor havde krav på løn i en... Læs mere »

En ny udgave af LG-loven med kommentarer

28/06 2013

Advokaterne Snorre Andreas Kehler og Bo Lauritzen har sammen med vicedirektør i TDC, Peer Schaumburg-Müller, opdateret kommentaren til LG-loven. Bogen, der er blevet til med bistand fra Lønmodtagernes Garantifond, indeholder al relevant retspraksis og... Læs mere »